Primož Ogris

Sem Primož, rojen leta 1981, krajan Zgornjih Bitenj. Leta 2008 sem diplomiral na Kranjski Fakulteti za organizacijske vede, kjer sem pridobil naziv univerzitetni diplomirani organizator in manager informacijskih sistemov. Zaposlen sem v podjetju Iskratel kot razvojni inženir na področju varnosti omrežij, zato mi je zelo pomembno tudi varno okolje, v katerem živim. V KS Bitnje delojem predvsem na področju čistega okolja in prometa, pri čemer vsako leto v sodelovanju s Kranjskimi taborniki organiziramo čistilno akcijo v našem kraju. Prav tako sem ponosen na vsakoletno otroško prireditev Direndaj, s katero vedno znova dokazujemo povezanost naše lokalne skupnosti in dobro delo trenutne zasedbe KS Bitnje, katere član sem bil zadnja 4 leta.