Irena Dolenc

Irena Dolenc, roj. 6. 2. 1968, Zg. Bitnje 205a, univ. dipl. ekonomist. Bila sem članica Sveta KS Bitnje,
nato osem let svetnica NSi v Mestnem svetu, kjer sem aktivno spodbujala projekte za KS Bitnje.
Največja potreba naše KS je bila izgradnja novega vrtca, ki sem jo predlagala konec leta 2015,
slovesna otvoritev je bila letos. Spodbujala sem izgradnjo krožišča in urejanje pokopališča. Podprla
sem participativni proračun, ki omogoča neposredno demokracijo, ko krajani predlagate in o izbiri
odloči glasovanje. Potrebujemo varno cestišče za avtomobile in kolesa od uvoza v Zg. Bitnje do
trgovine, za pešce pa nivojski pločnik. Veselim se sodelovanja s krajani. Zahvala za obnovljen kozolec
in oglasno tablo ob krožišču dolgujemo Janku Proju, ki srčno skrbi za kulturno dediščino našega kraja.
Potrebujemo nov Dom KS, obnovo otroškega igrišča Direndaj in kolesarsko povezavo od Žabnice do
Kranja. Sami lahko poskrbimo za lepe vrtove in urejena dvorišča, za večje projekte so potrebna
občinska sredstva, zato kandidiram v Svet KS Bitnje in v Mestni svet.