Maruša Langerholc

Najprej sem ponosna mamica trem sončkom. Družina je definitivno moja prioriteta. Ravno zato se trudim s pridelavo zelenjave, ker otrokom želim zagotoviti doma lokalno pridelano zelenjavo. S to željo po lokalni in domači hrani sem dobila tudi idejo o moji domači trgovini, kjer prodajam domače pridelke in izdelke. Trgovina temelji na lepih odnosih do pridelovalcev in proizvajalcev ter nas povezuje. To si želim tudi za našo skupnost. Če stopimo skupaj, lahko dosežemo marsikaj. V Bitnjah si želim predvsem sprememb glede prometa, predvsem varnost za naše otroke, ki je trenutno definitivno nimamo. Prosti čas namenim knjigam. Že leta obiskujem bralni krožek v KUD Bitnje, ki je resnično dobro izpeljan. Še naprej ga bom srčno podpirala.