Janez Kern

Sem Janez Kern, rojen sem leta 1975 v Kranju. Z ženo in otrokoma stanujemo v Srednjih Bitnjah. Po poklicu sem prometni tehnik, zaposlen v podjetju Iskra ISD – Strugarstvo d. o. o. , kot vodja logistike. V preteklosti sem bil aktiven pri nogometnem klubu Bitnje.