Urška Šifrer

Sem Urška Šifrer, rojena aprila 1980. Na koncu osnovne šole sem se pridružila skavtom. Z možem
Andrejem in tremi otroki smo si v prijetni soseski v Spodnjih Bitnjah uredili dom. Pojem v ženskem
pevskem zboru v Žabnici.
Po poklicu sem magistra farmacije, zaposlena v Gorenjskih lekarnah. Moje vodilo pri delu je, da se
trudim bolnikom, poleg zdravil, predati točne informacije na način, ki jim je razumljiv.
Živim in vzgajam po načelu spoštovanja vseh in vsakogar. Pomembno mi je, da se v kraju in njegovi
okolici vsi dobro počutimo.

V KS si bom prizadevala za:
– obnovo otroškega igrišča Direndaj,
– Dom KS,
– ureditev/umiritev prometa ob uvozih v vas in skozi vas,
– jasno označitev postajališč mestnega prometa in povečanje frekventnosti le-tega.