Čistilna akcija OČISTIMO BITNJE 2019 je uspela

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Preteklo soboto smo se krajani Bitenj udeležili čistilne akcije Očistimo Bitnje 2019. Tudi letos smo napolnili kar veliko število vreč z odpadki. S pomočjo gasilca Francija Stanonika smo tokrat očistili tudi strugo potoka Žabnica, ki je bila nad in pod Žepkovim mostom že kar močno zaraščena z močnim drevjem. 

Stanislav Jesenovec, je krajevni skupnosti in drugim pristojnim za vzdrževanje struge Žabnica, v preteklih mesecih večkrat podal pisne predloge za odstranitev vrb nizvodno od Žepkovega mostu in debla, ki se je pelo preko struge med kamnitima zidovoma. Njegovi predlogi so bili upoštevani, odstranjena so bila navedena drevesa in deblo, za kar se zahvaljuje krajevni skupnosti in izvajalcu. Zaradi odsotnosti, žal ne ve,  če so pri tem sodelovali tudi obrežni lastniki, ki bi bili po uradnih informacijah to dolžni storiti. Dodaja, da smo po večmesečnih prizadevanjih imenovani s tem poskrbeli za večjo poplavno varnost vseh na tem delu potoka Žabnica.

Hvala vsem sodelujočim.