ZAPISNIK 7.seje

ZAPISNIK 7. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje, ki je bila v četrtek, 15.6. 2023 ob 19.00 uri v GD Bitnje