Zapisnik 6.seje

ZAPISNIK 6. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje, ki je bila v četrtek, 25.5. 2023 ob 19.00 uri v GD Bitnje