Zapisnik 3. seje

Zapisnik 3. redne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 21. februarja 2019 ob 19.30 uri.