Zapisnik 22. seje

Zapisnik 22. redne seje sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 7. aprila 2022, ob 19.30 uri.