Zapisnik 14.redne seje

Zapisnik 14. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje, ki je bila v četrtek, 16.5.2024, ob 19.00 uri v GD Bitnje.