Novice o vrtcu iz mestnega sveta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Novinar in operativni zastavoslovec Stanislav Jesenovec nam je posredoval naslednji izsek

Dobesednega zapisnika 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki je bila v sredo,

dne 17. 4. 2019 ob 16.00 uri v sejni dvorani številka 16 stavbe Mestne občine Kranj

Najnovejše o vrtcu Bitnje

MATJAŽ RAKOVEC, župan: Gremo na točko 3C, Predlog za odprtje novega NRP Vrtec Bitnje in prerazporeditev sredstev za izvedbo. Tanja, prosim.

TANJA HROVAT: Hvala. O Vrtcu Bitnje je bilo že kar precej govora, od seje do seje je sicer nekaj novosti oz. naredimo kaj novega. Tokrat predlagamo, da se za ta projekt odpre projekt v načrtu razvojnih programov in zagotovijo letos sredstva za projektiranje. Načrtovali smo tudi že za plačilo prve situacije za rušitev obstoječega objekta. Glede na to, da je bil v preteklem letu sicer voden projekt kot javno-zasebno partnerstvo, vendar smo na razpisu prejeli samo eno vlogo in brez projektne dokumentacije sila težko pridemo do prave vrednosti koliko bi to javno-zasebno partnerstvo občino sploh stalo, smo preverili druge možnosti financiranja in bi črpali za ta projekt v letu 2020 sredstva po Zakonu o financiranju občin 250.000 EUR. In pa prijavili bi ga na financiranje Eko sklada, kjer lahko pričakujemo sofinanciranje v višini cca. 300 EUR na m2. S tem namenom odpiramo projekt v NRP, zato da bi investicijo izvedli z lastnimi sredstvi, razliko do polne vrednosti. Glede na idejno zasnovo projekt ocenjujemo na vrednost 1.200.000 EUR z davkom. Razliko sredstev za izvedbo bi načrtovali v proračunu za leto 2020. Predlagana sredstva v višini 112.000 EUR pa predlagamo, da se prerazporedijo iz vodovoda Srakovlje, kot sem pojasnila že pri prejšnji točki, iz enakega razloga.

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Razprava, prosim. Boštjan, prosim.

BOŠTJAN TRILAR: Moj komentar pri tej točki je samo ta. Absolutno podpiramo Vrtec Bitnje, absolutno je potreben, bi pa rad, preden o tako velikih investicijah odločim, videl spisek investicij s prioritetami, še rajši bi pa videl proračun za leto 2020. Še enkrat, to lahko uprava izjemno hitro naredi, ker so znani NRP-ji. V mojem mandatu so pripravili vsak za svoj urad tabelo, sortirano padajoče. Gospod Tavčar je v sekundi zvrtel koliko je prostih investicijskih sredstev, ker zdaj poslušam in berem v medijih kaj vse se bo odpovedalo in kaj vse se bo iz proračuna 2020 plačalo. Če to seštejem, recimo 2.000.000 EUR bo za investicije, 10.000.000 EUR je že obljubljenih, da bo šlo za to. Tako da tega ne vidim in osebno imam pri odločanju rad celostno sliko. Rad vidim kaj so prioritete, kaj je pomembno, zato predlagam županu, da to točko prekine, do naslednje seje, ali pa če je treba, skliče izredno sejo, ker to so res pomembne zadeve, mestnemu svetu predstavi kaj so zdaj te prioritete in koliko so vredne in kako jih bomo spravili v proračun. Takole parcialno se jaz zelo težko odločim. Hvala lepa.

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še kakšno mnenje? Tomaž, prosim.

TOMAŽ OGRIS: Hvala za besedo. Kakor se jaz spomnim, tale vrtec naj bi se začel graditi že junija 2018, ko ste v vašem mandatu to peljali. Super, stvar se je peljala, vrtca takrat ni bilo, krajani so bili malo žalostni in tudi ostali, ki so ostali brez mest. Meni je všeč, da se stvar pelje naprej. Tudi se mi zdi, da je to prava stvar, da se takole pelje naprej in dajmo enkrat že tisti stari neprimeren vrtec presekati in delati tisto za kar je občina pozvana, delati infrastrukturne, socialne in v končni fazi projekte za ljudi, da bodo imeli kam otroke dati. Se pa to dejansko sovpada, tudi ko ste prej omenjali, če bomo zdaj tisto sosesko dol samo premaknili, tale mesta v tem vrtcu bodo zelo prav prišla, ker če delamo 250 stanovanj za mlade družine, bo po celi občini manjkalo mest za otroke. Hvala.

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa, Tomaž. Boštjan, prosim.

BOŠTJAN TRILAR: Samo pojasnilo. V tej točki se prerazporeditve ne delajo iz projekta Kranj Ob Savi, ampak samo iz naselja Srakovlje, tako da so tukaj.

MATJAŽ RAKOVEC: Hvala lepa. Še kakšno mnenje? Če ne, dajem na glasovanje sklep pod točko 3C. Ugotavljam prisotnost. Prosim, če glasujete. 24 za. Sklep je sprejet.

PS.: Je že kdo razmišljal, da bi za ta ali še kakšen drug podoben objekt v MO Kranj razpisali samoprispevek, še posebej zato, ker se demografska slika močno spreminja in bi nekateri prišlo do mest v vrtcih brez kakršnihkoli osebnih sredstev, katera pa so morali v preteklosti dajati/odvajati vsi zaposleni krajani KS Bitnje? Še sedaj se nam, ki nismo tukajšnjega rodu, tim. domačini  radi pohvalijo, da so iz sredstev krajevnega/občinskega samoprispevka v preteklosti pridobili to in ono. Zakaj ne bi tudi sedaj in v prihodnosti?