Informacije o kolesarski stezi in pločniku od Save do kraja Žabnica, mimo Bitenje, vprašanje in odgovor iz mestnega sveta

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Na mestnem svetu je svetnik Tomaž Ogris postavil vprašanje glede kolesarske steze, pločnika, od Save do Žabnica.

Objavljamo vprašanje in odgovor iz še nepotrjenega zapisnika 30. mestne seje MOK.

Vprašanje:

TOMAŽ OGRIS (mestni svetnik)

Ena stvar je, me zanima, ali se kaj dogaja glede pločnika pa kolesarske steze od Save naprej proti Škofji Loki, tukaj mimo Bitenj, Žabnice, ker v zadnjem času opažamo zelo veliko pešcev in kolesarjev, ki hodijo po tej cesti,

 

Odgovor:

MARKO ČEHOVIN (vodja Urada za gospodarske dejavnosti in promet)
Ja, zdaj, isto smo rekli tudi na svetu KS Žabnica z Županom. Naslednje leto načrtujemo projektiranje celotne trase v dolžini okrog 3 km, od nekje rondoja Bitnje. Zdaj, zakaj do tam, zaradi tega, ker je skoraj do rondoja že sprojektirano v okviru projekta Diamant, ki je trenutno v obravnavi na DRSI-ju, se pravi do Žabnice. Tam je, nameravamo projektirati pločnik na eni strani in pa na drugi strani, tam proti Polju dvosmerno kolesarsko z zelenim pasom. Z DRSI se pa tudi dogovarjamo, zdaj decembra pridejo tudi na obisk, si bomo verjetno tudi še na terenu ogledali določen del trase. Dogovarjamo se, da bi prestavili državno kolesarsko omrežje, ki zdaj poteka po polju, po cesti ob železnici, oziroma po kolesarski poti ob železnici na to novo traso, ki jo nameravamo sprojektirati drugo leto, potem pa upajmo, da bomo dobili sredstva za sofinanciranje projekta in da bi lahko tudi čim prej potem po fazah ta projekt izvedli.