3. seja KS Bitnje

PREDLAGAN JE NASLEDNJI DNEVNI RED:

1. PREGLED IN POTRDITEV OSNUTKA ZAPISNIKA 1. in 2. seje – 15. 12. 2022
2. OBISK PREDSTAVNIKOV NK BITNJE – Športni park Bitnje
3. INVENTURA – potrditev poročilo o popisu 2022
4. DOLOČITEV PROJEKTOV PO 8. ČLENU ODLOKA O FINANCIRANJU KS – oddati na MOK do 15.1.2023, informacija Tatjana Bilbija, KS Bitnje je lani pripadalo 25.824,80 EUR
5. LETNI PLAN DELA KS
6. DOLOČITEV TERMINOV SEJ SVETA KS BITNJE V LETU 2023
7. PREJETA POŠTA
7.1. Klic krajana – vožnja avtobusa skozi Bitnje
7.2. Odpadki
7.3. Osvetlitev prehoda
7.4. Pošta g.Jesenovca
7.5. Kr s kolesom

Povezava do dnevnega reda: 03_VABILO_seja_2022-26_13-01-2023_dnevni red