18. seja KS Bitnje – SEJA JE PRESTAVLJENA NA NASLEDNJI TEDEN

Sejo zaradi nepredvidenih dogodkov prestavljamo na naslednji teden.