Matej Dolenc

Matej Dolenc, rojen sem oktobra 1966 v Kranju. Z Ireno sva poročena 30 let, imava dva
sinova in tri hčere, pričakujeva drugega vnuka. Po študiju medicine sem se redno zaposlil v
Splošni bolnišnici Jesenice, kjer sem splošni kirurg. Bil sem predsednik Sveta staršev OŠ
Stražišče. V mandatih 2014-22 sem že bil član sveta KS Bitnje. Sem tajnik Župnijske karitas
Kranj Šmartin in 40 let pojem tenor v cerkvenem zboru. Več let sem dejaven v mestnem
odboru NSi.
V politiki ne iščem osebnih koristi. Želim, da se ureja cestna infrastruktura vzporedno z
novogradnjami. Z novim vrtcem so naši malčki pridobili prostore, ki bi jih lahko v
popoldanskem času uporabljali krajani. Svet KS mora vzpostaviti sodelovanje z vsemi
organiziranimi skupinami v kraju. Skupaj bi zmogli več.